Pomożemy Ci przygotować właściwy wniosek o upadłość. 

Upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej jest wskazana w przypadku, gdy prowadzisz działalność i utraciłeś płynność finansową, masz co najmniej dwóch wierzycieli i nie masz perspektyw na zmianę ten sytuacji (w skrajnej sytuacji pozwala też uniknąć zakazu prowadzenia działalności gospodarczej od roku do 10 lat w związku z niezłożeniem wniosku o upadłość, szczególnie, że wniosek może złożyć wierzyciel). Ponadto ogłoszenie upadłości pozwala na wypłatę pracownikom środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zaległe wynagrodzenia. Upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej daje szansę na kwotę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, gdy przedsiębiorca zamieszkuje nieruchomość na okres do 24 miesięcy! Równocześnie może wnioskować po zakończeniu postepowania o umorzenie zobowiązań, bądź ustalenie planu spłaty. Koszty sądowe związane z wnioskiem: 1000 zł opłaty sądowej + najczęściej zaliczka na koszty 5148,07 zł. [lista dokumentów]

Upadłość spółki prawa handlowego –  złożenie wniosku jest wskazane, a wręcz obowiązkowe jeśli firma popadła w stan niewypłacalności, który rozumie się przez utratę zdolności wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a taki stan trwa ponad trzy miesiące lub kiedy zobowiązania przewyższają wartość majątku i taki stan rzeczy trwa ponad 24 miesiące. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w terminie 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności. Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości pozwala uniknąć osobistej odpowiedzialności cywilnej za zobowiązania firmy,  odpowiedzialności karnej oraz ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, który może obejmować również reprezentowanie spółek handlowych ( warto pamiętać o możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela). Musisz mieć co najmniej dwóch wierzycieli. Należy pamiętać, że do przeprowadzenia postępowania upadłościowego niezbędne jest posiadanie przez dłużnika majątku, który pozwoli na pokrycie kosztów postepowania oraz częściową spłatę wierzycieli. W trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie egzekucji. Ogłoszenie upadłości jest również jedną ze ścieżek do uzyskania (w tym wypadku przez syndyka) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zaległe wynagrodzenia. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik traci zarząd nad majątkiem na rzecz syndyka, który ustala listę wierzytelności, likwiduje majątek i spłaca wierzycieli. Koszty sądowe związane z wnioskiem: 1000 zł opłaty sądowej + zaliczka na koszty postępowania 5 148,07 zł. [lista dokumentów].

Likwidacja Przygotowana (PRE-PACK)– Zakłada sprzedaż całości lub znacznej części majątku dłużnika jednemu nabywcy bez obciążeń. Taka forma postępowania dedykowana jest firmom, które pomimo popadnięcia w stan niewypłacalności nadal funkcjonują, a ich majątek pozwala na kontynuację działalności po „odcięciu” zadłużenia. Jej wdrożenie wymaga uprzedniego znalezienia kupca i przygotowania wyceny przez biegłego sądowego. Pre-pack charakteryzuje się szybkością postępowania i ograniczeniem jego kosztów, zapewnieniem ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, możliwością utrzymania wizerunku i klientów, ochroną miejsc pracy, wyższym stopniem zaspokojenia wierzycieli niż w klasycznym postępowaniu upadłościowym. Koszty związane z wnioskiem o przygotowaną likwidację: 1000 zł opłaty sądowej + zaliczka na koszty postępowania 5 148,07 zł + koszty wyceny przedsiębiorstwa lub innego aktywa podlegającemu sprzedaży [lista dokumentów].

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeśli nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań i nie masz perspektyw na zmianę tej sytuacji to jest to rozwiązanie skonstruowane specjalnie dla Ciebie. Daje ono szansę na całkowite lub częściowe umorzenie zobowiązań, których do tej pory nie byłeś w stanie spłacać, o ile nie doprowadziłeś do tej sytuacji w sposób celowy. Po ogłoszeniu upadłości wszelkie prowadzone wobec Ciebie egzekucje zostaną umorzone, a wierzyciele będą mogli kontaktować się wyłącznie z przypisanym Ci syndykiem. Upadłość konsumencka, prócz możliwości umorzenia długów daje również szanse na uratowanie nieruchomości, którą posiada dłużnik lub uzyskanie z niej kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowo, jeśli Twoja nieruchomość lub udziały w niej nie przedstawiają żadnej wartości Sędzia może wyłączyć taką nieruchomość z masy upadłości. Koszty sądowe związane z wnioskiem: 30 zł opłaty sądowej [lista dokumentów].

Dowiedz się jak to działa ale nie upadaj pochopnie i rozważ także możliwości restrukturyzacyjne.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze się poradzić lub jesteś zdecydowany na złożenie wniosku upadłościowego zgłoś się do nas.

Upadłość Jednoosobowej
Działalności Gospodarczej→

Upadłość Spółki
Prawa
Handlowego→

Likwidacja
przygotowana
PRE-PACK→

Upadłość
konsumencka→

Nie wiesz czy spełniasz przesłanki upadłościowe? ZRÓB TEST UPADŁOŚCIOWY ONLINE DLA SWOJEJ FIRMY

TEST→

Skontaktuj się z naszym zespołem upadłościowym:

Szymon Mojzesowicz MRICS

Prezes Zarządu, Syndyk, Dział Restrukturyzacji

Telefon: 501 766 336
Skype: Szymon LegeAdv
Mail: szymon.mojzesowicz@legeadvisors.pl

Norbert Banaszek

Członek Zarządu, Pełnomocnik Syndyka, Dział Restrukturyzacji

Telefon: 502 701 138
Skype: Norbert LegeAdv
Mail: norbert.banaszek@legeadvisors.pl

Adam Pasternak

Asystent Syndyka, Dział Restrukturyzacji

Telefon: 512 147 487
Skype: Adam LegeAdv
Mail: adam.pasternak@legeadvisors.pl

Przemysław Furmanek

Asystent Syndyka, Dział Restrukturyzacji

Telefon: 669 240 300
Skype: Przemek LegeAdv
Mail: przemyslaw.furmanek@legeadvisors.pl